Infiltratieveld
Project

Infiltratieveld

Scroll

Infiltratieveld van 350m3

Zoals in veel gemeentes werd ook bij dit nieuwbouwplan geëist dat complete regenwater op eigen terrein geïnfiltreerd zou worden. Om dit praktisch op te lossen is er gekozen voor kunststof infiltratiekratten onder het parkeerterrein. Hiermee kan het water volledig worden opgevangen en wordt het water langzaam opgenomen door de bodem waarbij geotextiel en zandvangers zorgen voor een probleemloze oplossing. De infiltratiekratten kunnen bijvoorbeeld toegepast worden in tuinen, onder wegen, sportvelden en parkeergarages.

Wat wij hebben gerealiseerd.

Hemelwater infiltratie

Door infiltratie treedt minder droogteschade, bodemdaling en verzilting op.

Geen opdracht is te groot voor ons!